Druga i kolejna wizyta

80,00 

Kategoria:
  • czas trwania  do 40 min
    jeśli potrzebujesz więcej czasu skontaktuj się z Poradnią w celu zarezerwowania    niezbędnego, dodatkowego czasu oraz ustalenia ceny usługi
  • sprawdzony zostanie (obowiązkowo) dzienniczek żywieniowy
  • wykonana zostanie analiza składu ciała na profesjonalnym urządzeniu “TANITA” Otrzymany wynik zostanie omówiony, a następnie załączony do dokumentacji.
  • wykonane zostaną pomiary obwodów
  • wykonany zostanie pomiar ciśnienia krwi
  • zweryfikowane zostaną wyniki zleconych wcześniej badań
  • ustalone zostaną zalecenia dotyczące aktywność fizyczna
  • przedstawione zostaną dalsze zalecenia, wskazania
       Przebieg wizyty może różnić się od opisanego schematu.
       Każdy pacjent jest traktowany indywidualnie.
       Prowadzący ma prawo do zmian sposobu pracy z pacjentem.