Pierwsza wizyta

100,00 

Kategoria:
  • czas  trwania do 60 min.
  • konsultacje mogą odbywać się online (Skype, telefon) lub w gabinecie
  • przeprowadzony zostanie wywiad dietetyczny z ewentualnym przebiegiem choroby
  • wypełniona zostanie ankiety w przypadku jej braku
  • wykonany zostanie pomiar składu ciała na profesjonalnym urządzeniu “TANITA” Otrzymany wynik zostanie omówiony, a następnie załączony do dokumentacji.
  • ustalona zostanie wstępna ocena stanu odżywienia
  • ustalona zostanie wstępna ocena aktywności fizycznej
  • ustalona zostanie wstępna ocena wyników badań
  • ustalone zostaną ewentualne wskazania do kontaktu z lekarzem specjalistą w celu dalszej diagnostyki
       Przebieg wizyty może różnić się od opisanego schematu.
       Każdy pacjent jest traktowany indywidualnie.
       Prowadzący ma prawo do zmian sposobu pracy z pacjentem.